Ortsname

Amerbacherkreut


Weiler (W)
Bezirk Schwaben, Lkr. Donau-Ries, Gde. Stadt Wemding
→ Ortsdatenbank

Historische Schreibformen

[1616-1651]

Amerbacher Kreyte
[1619-1661]

Amerbacherkreut
1738

Kreut
1749

Kreutt
1820

Ammerbachergreuth , Dorf
1867

Amerbacherkreit
1877

Amerbacherkreut

Mundartformen

[grąẹtʰ]
[... aov grąẹtʰ nībr̥]
SchwörsheimAD
[amǝbåxǝgrąẹtʰ]
[nǫ̂x amǝbåxǝgrąẹtʰ]
WolferstadtAD

Namenerklärung

Amerbacher
2.
·
kreut
1.
1.
Grundwort
fnhd.
gereute 1
2.
Bestimmungswort
Ortsnamenadjektiv Amerbacher
erschlossen durch Wortbildung
Ableitung
1.
Suffix
mhd.
Suffix -er
2.
Basis
Siedlungsname Amerbach (s. dazu dort)
Namenbedeutung
›Rodungssiedlung bei Amerbach‹3