Ortsname

Romatsried


Dorf (D)
Bezirk Schwaben, Lkr. Ostallgäu, Gde. Eggenthal
→ Ortsdatenbank

Historische Schreibformen

1239

Rumhartesried
1440

Rematzried
1446

ze Ramatzried
1462

zu Rämatzried
1593

Romatzried
1820

Romatsried

Mundartformen

»raumats-, rǫᵅ̨mɐtsrīǝd«

Namenerklärung

Romats
2.
·
ried
1.
1.
Grundwort
mhd.
riet ›ausgereuteter Grund (Rodung)‹1
2.
Bestimmungswort
mhd.
Personenname (Vollname) *Ruomhart im Gen. Sg. *Ruomhartes
<
ahd.
Personenname (Vollname) *Ruomhart 2
Namenbedeutung
›Rodungssiedlung des Ruomhart‹3