Ortsname

Kempterweg


Einöde (E)
Bezirk Schwaben, Lkr. Oberallgäu, Gde. Markt Altusried
→ Ortsdatenbank

Historische Schreibformen

1738

Bau der Einöde am Kempter Weg
1831

Kempterweg

Mundartformen

[kʰemptərwēg]
[kʰemptərwēg nå̃̂]
AltusriedAD

Namenerklärung

Kempter
2.
·
weg
1.
1.
Grundwort
nhd.
Weg ›Weg, zum Verkehr hergerichtete Straße‹1
2.
Bestimmungswort
nhd.
Ortsnamenadjektiv *Kempter
erschlossen durch Wortbildung
Ableitung
1.
Suffix
nhd.
-er (adjektivbildend)
2.
Basis
Siedlungsname Kempten (s. dazu dort)
Namenbedeutung
›(Siedlung am) Weg, der nach Kempten führt‹2