Ortsname

Reichenbach


Kirchdorf (Kd)
Bezirk Schwaben, Lkr. Ostallgäu, Gde. Stöttwang
→ Ortsdatenbank

Historische Schreibformen

[12. Jh.]
Kopie 15. Jh.
Richenbach
[um 1146-1162]
Kopie 1175
Richenbach
1297

Richenbach
1424

zu Undern Reichembach
1451

daz gut Richenbach
1517

Reichenpach in Stettwanger Pfarrei
1543

Reychenbach
1549

Reichenbach

Mundartformen

»reíχa-, reíχǝbāch«

Namenerklärung

Reichen
2.
·
bach
1.
1.
Grundwort
ahd.
bah ›Bach‹1
––– oder –––
mhd.
bach ›Bach‹2
2.
Bestimmungswort
ahd.
Adjektiv rīhhi ›reich, wohlhabend, mächtig‹3 im Dat. Sg. rīhhin
––– oder –––
mhd.
Adjektiv rīche ›mächtig, reich, kräftig‹4 im Dat. Sg. rīchen
Namenbedeutung
›(Siedlung am) Bach, der reich an Fischen ist oder der nie versiegt ‹5
Ahd. Wb. I, Sp. 779.Lexer I, Sp. 108 f.Starck/Wells, S.Lexer II, Sp. 416 f.Dertsch, HONB Kaufbeuren, Nr. 240.