Ortsname

Bad Faulenbach


Stadtteil (Stl)
Bezirk Schwaben, Lkr. Ostallgäu, Gde. Stadt Füssen
→ Ortsdatenbank

Mundartformen

Namenerklärung

Bad
3.
·
Faulen
2.
·
bach
1.
1.
Grundwort
mhd.
bach ›Bach‹1
2.
Bestimmungswort
mhd.
Adjektiv vūl ›morsch, faul, verfault, stinkend‹2 im Dat. Sg. vūlen
3.
Zusatz (sekundär)
nhd.
Bad 3
Namenbedeutung
›(Siedlung am) langsam fließenden Bach‹4