Ortsname

Holzschwang


WJSR
Pfarrdorf (Pfd)
Bezirk Schwaben, Lkr. Neu-Ulm, Gde. Große Kreisstadt Neu-Ulm
→ Ortsdatenbank

Historische Schreibformen

um 1063

Holzeswanc
[1096-1133]

Holzisuuanc
1232

Har(w)ardus de Holzswanc
1310

Holzswank
1345

Holzschwang
1360

Holtzswanch
1424

Holtzschwang
1506

Holzschwang

Mundartformen

[hōltsšwa̶ŋ]
[uv hōltsšwa̶ŋ nųm]
ElchingenAD
[hôltšwa̶ŋ]
[ouv hôltšwa̶ŋ nï̂bə]
NersingenAD
[hōltsšwa–ŋ]

Namenerklärung

Holz
2.
·
schwang
1.
1.
Grundwort
ahd.
*wang ›Feld, Wiese, Weide‹
ahd.
holzwang ›Wiese, Flur mit Buschwerk‹1
––– oder –––
›Wiesenabhang, Halde‹
––– oder –––
ahd.
holzwang
––– oder –––
fnhd.
wang ›Feld, Wiese, Weide‹
––– oder –––
ahd.
holzwang ›Wiese, Flur mit Buschwerk‹2
––– oder –––
nhd.
Wang ›Wiesenabhang, Halde‹3
2.
Bestimmungswort
ahd.
holz ›Gehölz, Wald‹4
Namenbedeutung
›(Siedlung bei/auf) Wiesenland bei einem Gehölz/Wald‹5