Ortsname

Holzschwang


WJSR
Pfarrdorf (Pfd)
Bezirk Schwaben, Lkr. Neu-Ulm, Gde. Große Kreisstadt Neu-Ulm
→ Ortsdatenbank

Historische Schreibformen

Mundartformen

[hōltsšwa̶ŋ]
[uv hōltsšwa̶ŋ nųm]
ElchingenAD
[hôltšwa̶ŋ]
[ouv hôltšwa̶ŋ nï̂bə]
NersingenAD
[hōltsšwa–ŋ]

Namenerklärung

Holz
2.
·
schwang
1.
1.
Grundwort
ahd.
*wang ›Feld, Wiese, Weide‹
ahd.
holzwang ›Wiese, Flur mit Buschwerk‹1
––– oder –––
›Wiesenabhang, Halde‹
––– oder –––
ahd.
holzwang
––– oder –––
fnhd.
wang ›Feld, Wiese, Weide‹
––– oder –––
ahd.
holzwang ›Wiese, Flur mit Buschwerk‹2
––– oder –––
nhd.
Wang ›Wiesenabhang, Halde‹3
2.
Bestimmungswort
ahd.
holz ›Gehölz, Wald‹4
Namenbedeutung
›(Siedlung bei/auf) Wiesenland bei einem Gehölz/Wald‹5