Ortsname

Oberholz


Dorf (D)
Bezirk Schwaben, Lkr. Lindau (Bodensee), Gde. Hergensweiler
→ Ortsdatenbank

Historische Schreibformen

1432

ze Oberholcz
1487

Oberholtz
1626

Oberholtz
1754

Oberholz

Mundartformen

»obəRholts«

Namenerklärung

Ober
2.
·
holz
1.
1.
Grundwort
fnhd.
gehölze ›Gehölz, Wald, Waldung, Dickicht, Gebüsch‹1
2.
Bestimmungswort
fnhd.
Adjektiv *ober ›oberhalb gelegen‹
<
mhd.
Adjektiv ober ›oberhalb gelegen‹2
Namenbedeutung
›(Siedlung am) oberhalb gelegenen Wald‹3