Ortsname

Goldbach


Kirchdorf (Kd)
Bezirk Schwaben, Lkr. Günzburg, Gde. Kammeltal
→ Ortsdatenbank

Historische Schreibformen

[1063-1077]
Handschrift 11. Jh.
Goltbach
1104
Kopie um 1324
Arnolt de Goldenbach
1104
Kopie 19. Jh.
Arnolt de Goltbach
1108

Arnoldus de Goltbach
1178

Goltpach
1183

in villa que uocatur Goltpach
1381

ze Golbach
1451

von Goldbach
1535

zu Golpach
[um 1596]

Goldbach

Mundartformen

[golpə]
[auv golpə nọuv]
KammeltalAD

Namenerklärung

Gold
2.
·
bach
1.
1.
Grundwort
ahd.
bah ›Bach‹1
2.
Bestimmungswort
ahd.
gold ›Gold‹2
Namenbedeutung
wohl
›Bach mit sandigem Bachbett‹3