Ortsname

Oberschönbach


Dorf (D)
Bezirk Schwaben, Lkr. Aichach-Friedberg, Gde. Markt Kühbach
→ Ortsdatenbank

Historische Schreibformen

[1214]
Kopie 1444
ze Schanbach
[um 1279-1284]

in Schembach in Obernschembach
1335

Schelbach superiori
1403

Oberschämbach
[um 1450]

Ob(er)n Schonbach
1587

von Oberschenbach
1612

Oberschönbach

Mundartformen

[ôwǝšêįbǫ̂]
[a ôwǝšêįbǫ̂ nųm]
SchiltbergAD

Namenerklärung

Ober
3.
·
Schön
2.
·
bach
1.
1.
Grundwort
ahd.
bah ›Bach‹1
––– oder –––
mhd.
bach ›Bach‹2
2.
Bestimmungswort
ahd.
Adjektiv *skam ›kurz‹3
vgl.
ahd.
Adjektiv scemmi ›kurz‹4
3.
Zusatz
fnhd.
Adjektiv *ober ›ober, oberhalb befindlich‹
<
mhd.
Adjektiv ober ›ober‹5
Namenbedeutung
›Siedlung am kurzen Bach‹6
Ahd. Wb. I, Sp. 779.Lexer I, Sp. 108 f.Wallner, ON Aichach, S. 2.Schützeichel VIII, S. 317.Lexer II, Sp. 132.SR