Ortsname

Andersbach


Einöde (E)
Bezirk Schwaben, Lkr. Aichach-Friedberg, Gde. Stadt Aichach
→ Ortsdatenbank

Historische Schreibformen

[Anfang 11. Jh.]
Kopie 16. Jh.
Antratesspach
1315

Berhtolt der Anderspeche
1438
Kopie 1582
Ennderspach
1486

Anderspach
1580

Ännderspach
1640

zu Ennderspach
1752

Anderspach. Einöed
1831

Andersbach

Mundartformen

[ạndǝšbǫ̂x]
[... aov ạndǝšbǫ̂x]
IgenhausenAD
[åndǝšbǫ̂]
SchiltbergAD

Namenerklärung

Anders
2.
·
bach
1.
1.
Grundwort
ahd.
bah ›Bach‹1
2.
Bestimmungswort
ahd.
Personenname (Vollname) Andrād 2 im Gen. Sg. Andrādes
Namenbedeutung
›(Siedlung am) Bach des Andrād‹3